Tepelná čerpadla – AGROIPNOS – voda, topení, tepelná čerpadla
606 345 066
nemec@agroipnos.cz
Nedabyle 128
České Budějovice
fb

Tepelná čerpadla

Rozhodli jste se využít pro vytápění Vašeho objektu tepelné čerpadlo a přemýšlíte, jaký bude pro Vás nejvhodnější systém?

Díky tepelným čerpadlům, ventilačním systémům s rekuperací a solárním zařízením, které pracují s energií, získávanou z životního prostředí a používají ji k topení a ohřevu vody vám společnost AGROIPNOS otevře dveře k nejčistšímu, cenově nejvýhodnějšímu a nejspolehlivějšímu dodavateli energie: přírodě.
Specializujeme se na produkty značek Carrier a Stiebel Eltron.      

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA

Tento systém má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše. Při použití tohoto typu odpadají zemní práce spojené s instalací tepelného čerpadla země/voda.

Pořizovací cena čerpadla a s ním spojené náklady budou u systému vzduch/voda vždy nižší.

Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla vzduch/voda většinou  provozována v tzv. bivaletním provozu.

Znamená to, že pro vypočtený bod bivalence (zpravidla je hodnota bodu kolem -3°C až -5°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravidla elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje souběžně.

Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -20°C, lze se setkat i s čerpadly pracujícími až do -25°C.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď ze dvou jednotek – venkovní a vnitřní, nebo z kompaktního provedení, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku, nebo uvnitř objektu. V případě děleného provedení, též nazýváme splitové provedení, nebo-li „split“, venkovní část nasává okolní vzduch a je většinou umístěna vedle domu nebo na střeše, vnitřní zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému. Na trhu jsou rovněž vzduchová tepelná čerpadla pouze vnitřního provedení. U tohoto typu je nutné propojit jednotku vhodným vzduchotechnickým potrubím přes obvodovou zeď s vnějším prostředím k zajištění přívodu a odvodu využívaného venkovního vzduchu. Množství protékaného vzduchu činí řádově tisíce m3/h.

Hlučnost tepelných čerpadel je neustále předmětem diskuze. Případným budoucím problémům lze předejít správným zvolením místa pro instalaci venkovní jednotky.  Hlučnost tepelného čerpadla je způsobena vzduchem protékajícím přes kondenzátor venkovní jednotky a samotným kompresorem, pokud je součástí venkovní jednotky. Tento hluk by mohl při chodu čerpadla rušit jak přímo uživatele objektu, tak sousedy. Problémům rovněž předejdete vhodnou volbou vzduchových čerpadel, řada kvalitních vzduchových čerpadel dnes udává hodnotu akustického tlaku rovnající se hodnotě kolem 40dB(A).

Jak již bylo zmíněno, je výkon tepelného čerpadla závislý na teplotě okolního vzduchu. Proto není vhodné jejich použití do horských oblastí s dlouhotrvajícími nízkými venkovními teplotami. Často pak připíná doplňkový zdroj tepla což sebou pochopitelně přináší i rostoucí provozní náklady.

 


Invertorová tepelná čerpadla Carrier

 


Tepelná čerpadla Stiebel Eltron